Tietolähteet? / Information sources?

Laitoin kyselyn Suomen EU parlamentin jäsenille Filippiinejä koskevasta päätöslauselmaesityksestä, josta kirjoitin edellisessä artikkelissani. Tämän olivat allekirjoittaneet Heidi Hautala, Hannu Takkula, Paavo Väyrynen ja Merja Kyllönen.

”Moi

Nyt on kyllä pakko ihmetellä, että luetteko oikeasti lainkaan näitä esityksiä joihin nimenne laitetaan?

Yhteinen Päätöslauselmaesitys

Tässä kyseisessä tapauksessa vaaditte senaattori De Liman vapauttamista Filippiineillä ennen minkäänlaista oikeudenkäyntiä ja silti väitätte, että syytteet häntä vastaan ovat täysin keksittyjä? Jos kuitenkin olette tapaukseen täysin perehtyneet, niin voisitteko kertoa mihin ”todisteisiin” seuraavat väittämät pohjautuvat?

Esim.

C.  toteaa, että senaattori De Limaa vastaan nostettujen syytteiden epäillään vahvasti olevan lähes täysin tekaistuja; toteaa, että Amnesty International katsoo senaattori De Liman olevan mielipidevanki

D.  toteaa, että senaattori De Lima on ihmisoikeusaktivisti ja Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten käynnistämän huumeidenvastaisen kampanjan näkyvin arvostelija; toteaa senaattorin tuominneen avoimesti maassa käytävän huumeidenvastaisen sodan; toteaa, että senaattori De Lima oli Filippiinien ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja; toteaa, että senaattori De Liman turvallisuudesta ollaan hyvin huolissaan; toteaa, että on esitetty lukuisia väitteitä pidätyskeskuksissa tapahtuneesta kiduttamisesta, mutta väitteet eivät ole johtaneet tutkimuksiin;

E.  toteaa, että senaattori De Lima joutui 19. syyskuuta 2016 jättämään senaatin oikeus- ja ihmisoikeuskomitean puheenjohtajan tehtävät; toteaa, että toimiessaan ihmisoikeuskomitean puheenjohtajana De Lima johti tutkimuksia, jotka koskivat epäilyjä noin tuhannen tai vielä useamman huumerikoksista epäillyn laittomista teloituksista Davaon kaupungissa presidentti Duterten tuolloisella pormestarikaudella; toteaa, että senaattori De Lima joutui kuulemisten jälkeen toistuvasti viranomaisten ahdistelemaksi ja pelottelemaksi ja että tällaiset tapaukset ovat pahentuneet kahdeksan viime kuukauden aikana;

Syytön kunnes toisin todistetaan? Aika selvästi tässä tehdään nyt syytetystä syytön ilman oikeudenkäyntiä ihan Brysselistä asti ja vaaditaan vapauttamista. Rehellisesti sanoen en ole vastaavaan esitykseen ennen törmännyt.

86% Filippiiniläisistä tukee presidenttiään ja luottaa oikeuslaitoksensa sekä poliisin toimintaan. Sinänsä tällä esityksellä ei ole mitään vaikutusta Filippiinien oikeuslaitoksen toimintaan, koska EU:lla ei ole toimivaltaa, sen enempää kuin millään muullakaan taholla johon tämä esitys on lähetetty.

Heikki Dillström”

Heidi Hautala vastasi seuraavasti:

”Hyvä Heikki Dillström,

Senaattori De Lima on päivänselvästi Duterten hallinnon poliittisen vainon kohde. Parlamentaarikoiden koskemattomuuden tulee kattaa poliittiset mielipiteet eikä sitä tule purkaa, jos asianomaiselle ei voida taata oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Tällaiseen tarkasteluun olisimme päätyneet, jos hän olisi Euroopan parlamentin jäsen. Valitettavan monissa maissa kuten Turkissa parlamentaarikot ovat joutuneet valtapuolueen poliittisen vainon kohteeksi.

De Limaa vastaan nostetut huumekauppasyytteet liittyvät takuuvarmasti siihen, että hän on koettanut lopettaa Duterten julistaman ennenkuulumattoman huumeidenkäyttäjien tappokampanjan. Senaattorin vaikuttavasta poliittisesta urasta  ihmisoikeuksien ja laillisuuden puolustajana samoin kuin hänen vangitsemisestaan on paljon luotettavia lähteitä.

Ystävällisesti

Heidi Hautala”

Johon tiedustelin edelleen vastausta alkuperäiseen kysymykseeni:

”Nyt täytyy sanoa, että esitätte aika kovia väitteitä tässä viestissänne ja käytätte sanontoja kuten ”päivänselvästi”, ”takuuvarmasti” kuitenkaan vastaamatta alkuperäiseen kysymykseeni millaisilla todisteilla ja tietolähteillä nämä päätelmät on tehty. Ilman oikeudenkäyntiä tehtyjen päätelmien todenperäisyys on mielestäni aika heikolla pohjalla.

Näyttää myös siltä, että teillä ei ole tietoa Filippiiniläisestä yhteiskunnasta tai sen suurimmasta ongelmasta korruptiosta, koska olettatte että De Liman tapaus olisi kuin kenen tahansa eu parlamentin jäsenen. Filippiinejä ei voi verrata Turkkiin tai yhteenkään EU maahan millään perusteilla.

Oletuksenne huumeidenkäyttäjien tappokampanjasta on myös yksi tietämättömyyden kohde, 1.2 mijoonaa käyttäjää ja myyjää on antautunut poliisille pelkästään presidentin puheiden perusteella ja tämä on kampanjan perustarkoitus -> rikollisten pelottelu. Tällä toiminnallaan presidentti on säästänyt tuhansia ihmishenkiä. Voitteko mainita jonkun toisen maan jossa näin on tapahtunut?

Sitten Filippiinien tilanteesta, ette ilmeisesti ole tietoinen siitä, että huumeparonien rahalla on korruptoitu koko vanha hallinto perus virkamiehestä senaattoreihin asti, tätä asiaa presidentti on korjannut koko kautensa ajan. Esim. suurin osa Filippiiniläisistä päämedioista on korruptoitunutta, samoin on myös Amnestyn henkilökunta ja jokainen paikallinen instituutio. De Lima on osa tätä vanhaa korruptoitunutta hallintoa ja ainoastaan siitä pidätyksessä ja tulevassa oikeudenkäynnissä on kyse.

Mm. USA, Australia, Kiina, Indonesia, Venäjä, Thaimaa, Japani ja suurin osa Aasian maista ovat kiitelleet presidentti Dutertea hänen hallituksensa ohjelmasta mukaan lukien huumeiden ja korruption vastaisista kampanjoista. Nyt EU päättää ilman oikeudenkäyntiä De Liman olevan poliittinen vanki ja esittää väitteitä presidentin käynnistämistä tappokampanjoista, josta ei myöskään ole oikeuden päätöstä tai todisteita.

Kysyn nyt alkuperäisen kysymykseni uudelleen, millä todisteilla ja millä luotettavilla lähteillä perustelette päätöstänne?

Heikki Dillström”

Sain viimeisen vastauksen Hautalalta.

”Hyvä Heikki Dillström,

En aio jatkaa väittelyä pidemmälle, tässä yksi tilannearvio siitä, että autoritääriset hallitukset ottavat kohteikseen myös kansanedustajia.

Human rights day

Ja vastaukseni.

”Näin arvelinkin, ette halua jatkaa keskustelua, koska päätös on tehty ilman todisteita ja kuinka niitä voisi ollakaan, asia ei ole edennyt edes oikeuteen, eikä siitä ole lainvoimaista päätöstä. Se mikä tästä tekee todella järkyttävää on, että EU Parlamentti voi halutessaan tehdä tällaisia perustelemattomia päätöksiä mistä asiasta tahansa. Duterten hallitus on ensimmäinen pitkään aikaan, joka auttaa kansalaisia parempaan elämään mm. ilmaisen ruoka ja lääkeavun turvin ja tuo maahan investointeja. Tuo linkittämänne uutinen on yleistä keskustelua Aasian tilanteesta ja se ei kerro Filippiinien todellisesta tilanteesta mitään.

Ps. Tämän keskustelun voi lukea blogistani dillstrom.net ja se on myös toimitettu Presidential Communications Secretary, Martin Andanar:ille Filippiineille, joka oli kiitollinen näistä antamistanne tiedoista.

Heikki Dillström

———————————————————————————————————

I sent a question for the Finnish Members of EU Parliament on the motion about the Philippines, which I wrote in the previous article. This had been signed Heidi Hautala, Hannu Takkula, Paavo Väyrynen and Merja Kyllönen.

”Hi

I really have to wonder that do you really read at all these motions where your name is put?

Joint motion for a resolution

In this particular case, calling for the release of Senator De Lima in the Philippines prior to any form of trial, and yet you claim that the charges against him are completely fabricated? However, if you are fully familiar with the case, so could you tell me what ”evidence” to the following statements are based on?

E.g.

C. whereas there are serious concerns that the offences Senator De Lima has been charged with are almost entirely fabricated; whereas Amnesty International regards Senator De Lima as a prisoner of conscience;

D. whereas Senator De Lima is a human rights advocate and the highest profile critic of Philippine President Rodrigo Duterte’s anti-drug campaign; whereas she has openly condemned the Philippine Drug War; whereas Senator De Lima was the Chair of the Philippine’s Human Rights Commission; whereas there are serious concerns for the safety of Senator De Lima; whereas there are numerous claims of torture in places of detention that are not giving rise to inquiries;

E. whereas on 19 September 2016, Senator De Lima was removed from her position as chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights; whereas during her time as head of the Commission on Human Rights, Senator De Lima led the investigation into the alleged extrajudicial killings of an estimated 1 000 or more drug suspects in Davao, while President Duterte was mayor of the city; whereas following the hearings, Senator De Lima was exposed to a torrent of harassment and intimidation from the authorities, and these attacks have intensified over the last eight months;

Innocent until proven guilty? Clearly this is not done now making accused not guilty without a trial from the Brussels and call for the release. To be honest, I have not come across a similar presentation before.

86% of Filipinos support the President of the Republic and to rely on the judiciary and police operations. As such, this proposal has no impact on the functioning of the judiciary of the Philippines, because the EU does not have the power, any more than any other fronts on which this proposal has been sent.

Heikki Dillström”

One of the members Heidi Hautala replied:

”Good Heikki Dillström,

Senator De Lima is clearly target of political persecution by Duterte government. Parliamentarians immunity should cover political opinions and should not be terminated if the person concerned can not be guaranteed a fair trial. Such conclusion we would have been made if she were a member of the European Parliament. Unfortunately, in many countries, such as Turkey, parliamentarians have been subjected to the ruling party of political persecution.

Actions brought against the De Lime about drug trafficking charges are guaranteed to related to the fact that she has tried to stop Duterte declare an unprecedented campaign to kill drug users. The senator’s active political career as a defender of human rights and the legality of his detention, has as well as a lot of reliable sources.

Kindly

Heidi Hautala”

So I asked again about sources and evidence:

”Now I must say that you are presenting pretty harsh statements in this message and you use phrases such as ”clearly”, ”guaranteed”, however, there is no answer to the original question, what kind of evidence and sources of information these conclusions have been made. I think the justification of the findings made without trial has a weak background.

It also seems that you have no information about Filipino society or the main problem of corruption, because you assume that De Lima’s case would be like any member of EU Parliament. The Philippines can not be compared to Turkey or to any EU country on any grounds.

By default, drug users kill campaign is also one of the subject of ignorance, about 1.2 million of the drug user and the dealers have surrendered to the police only on the basis of presidential speeches and this is the basic purpose of the campaign -> intimidation of the criminals. With this action the President has saved thousands of lives. Can you mention any other country where this has happened?

Then the situation in the Philippines, you do not seem to be aware of the fact that the drug barons money has corrupted the entire old management based form officials to senators on this issue that the president has been repairing, the whole of his term. Eg. The majority of Filipinos main media is corrupt, and also the Amnesty staff, and every local institution. De Lima, is part of that old corrupt regime, and only on that the arrest and forthcoming trial is all about.

Mm., USA, Australia, China, Indonesia, Russia, Thailand, Japan and most of the Asian countries have praised the president Duterte for his government program, including the anti-drug and anti-corruption campaigns. Now, the EU decided without a trial name De Lima to be a political prisoner and accuse the president of starting kill campaign, which has also no decision of court or any evidence.

I will now ask the original question again, what evidence is there and which reliable sources you justify your decision?

Heikki Dillström”

I got the last message from Hautala.

Good Heikki Dillström,

I will not continue this debate, here is one estimate of the fact that authoritariangovernments will take their objects also member of parliaments.

Human rights day

and my answer.

This is how I thought, you do not want to continue the conversation, because the decision is made without evidence and how it could be anything else, the case has not even been processed in court, and no decicion is available. That’s what makes this all the more shocking that the European Parliament may, if they wish to make such unsubstantiated decisions about anything. DUTERTE government is the first in a long time, which will help people to a better life for example. free food and medical assistance and the new investments. The link is a general debate on the situation in Asia, and it does not reflect the real situation in the Philippines.

Ps. This debate can be read in my blog dillstrom.net and it has also been sent to Presidential Communications Secretary, Martin Andanar in the Philippines, who was grateful for the information.

Heikki Dillström”

Kategoriat: Jupinat | 1 kommentti

EU parlamentti / EU parliament

EU parlamentti on taas kerran väsännyt päätöslauselmaesityksen asiasta, josta se ei selvästikään ole perillä ja jossa se luottaa sokeasti vain Amnestyn mielipiteeseen. Lauselmassa huumekartellien korruptoimasta ja jo pidätetystä senaattori De Limasta on leivottu ”mielipidevanki” ja siinä vaaditaan hänen vapauttamistaan. Samassa lausunnossa väitetään ”syytteiden epäillään vahvasti olevan lähes täysin tekaistuja”, vaikka koko asiaa ei ole edes käsitelty oikeudessa. EU parlamentilla ei ole minkäänlaisia valtuuksia yrittää puuttua itsenäisen maan oikeusjärjestelmän toimintaan, saati sanella miten sen tulisi omassa maassaan toimia. Vaatimuksia perustellaan köykäisesti ihmisoikeuksilla ja esitetään YK:ta tutkimaan ”ihmisoikeusrikkomuksia” ja samaan aikaan väitetään niitä jo tapahtuneen, vaikka asiaa ei ole edes tutkittu. Ainoaksi painostuskeinoksi mainitaankin lopussa ”kaikkien mahdollisten välineiden käyttäminen” ja tämän lausuman levittäminen kaikenlaisille tahoille, joilla ei ole yhtään sen enempää valtuuksia puuttua näihin asioihin, kuin EU parlamentillakaan. Ilmeisesti virkamiehillä on taas kerran tekemisen puutetta, kun hullujen päätösten sarja saa jatkoa.

———————————————————————————————————

The EU Parliament has once again made a motion for a resolution on which it has clearly not investigated, and blindly rely only to Amnesty opinion. The part of the drug cartels and corrupted, now arrested Senator De Lima is made to be ”prisoner of conscience” and they call for her release. In the same statement it is said ”accusations strongly suspected to be almost entirely bogus,” even if the whole thing is not even processed in court. The EU Parliament has no powers to intervene in the functioning of an independent judicial system, let alone to dictate how it should operate in their own country. They justify their claims with human rights and set out the UN to investigate ”human rights violations” and at the same time they allege ”human rights violations”  have already occurred, even though the matter has not even been investigated. As the only means of making pressure they say ”use all possible means” and the spreading of this statement to all kinds of parties, which do not have any more powers to intervene in these matters, as the European Parliament do. Apparently, officials are once again the lack of work, after a series of crazy decisions will be continued with this theater.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Kadonneen suvakin metsästys / Hunt for the lost tolerant

”Maahanmuuttokriittisten” suusta kuulee kaikenlaista, yksi asia kuitenkin toistuu muita useammin ja se on suvakki. Heidän mukaansa suvakki on henkilö joka haluaa hallitsematonta maahanmuuttoa eli rajat täysin auki. Median ja poliitikkojen mielikuvissa suvakista on kasvanut toinen ääripää maahanmuuttokriittisille, kansallissosialisteille ja natseille. Ajattelin lähteä valottamaan tässä kirjoituksessa mikä on suvakki ja mitä se edustaa sekä mistä se löytyy.

Aloitetaan termistä suvakki, se kuvataan näin:

”Suvakki on pilkkanimi suvaitsevaiselle. Sana levisi yleiseen käyttöön vuosina 2012-2016, ja sitä on käytetty eri tavoin. Suvaitsevaisto on halventava nimitys suvaitsevaisuuden kannattajille tai edistäjille.”, ”Sana on siis yhdistelmä sanoista suvaitsevainen ja vajakki. Vajakki on halventava nimitys vajaamieliselle, vajaalle tai älyllisesti vajavaiselle henkilölle.”

Ymmärtääksemme aihetta paremmin, seuraavaksi pitää avata mitä suvaitsevaisuus tarkoittaa:

Suvaitsevaisuus (myös: suvaitsevuus) on Unescon määritelmän mukaan, ”meidän maailmamme kulttuureiden, ilmaisutapojemme ja inhimillisten elämänmuotojen rikkaan moninaisuuden kunnioittamista, hyväksymistä ja arvostamista. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen mukaisesti suvaitsevaisuuden osoittaminen ei merkitse yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden sietämistä eikä omasta vakaumuksesta luopumista eikä sen heikentämistä. Se merkitsee, että ihminen saa vapaasti pitää kiinni vakaumuksestaan ja hyväksyy sen, että toiset pitävät kiinni omastaan. Se merkitsee sen tosiasian hyväksymistä, että ihmisillä, jotka ovat luonnostaan erilaisia ulkomuotonsa, asemansa, puhetapansa, käyttäytymismuotojensa ja arvojensa puolesta, on oikeus elää rauhassa ja olla sellaisia kuin ovat. Se merkitsee myös, ettei kukaan saa väkisin tyrkyttää näkemyksiään toisille.” (UNESCOn yleiskokouksen 16.11.1995 hyväksymä Julistus suvaitsevaisuuden periaatteista).

Näistä määritelmistä ymmärrämme jo aika paljon ja on selvää, että suvakki merkitsee aivan täysin eri asiaa ”maahanmuuttokriittiselle” kuin muille ihmisille. Jos katsoo tuota suvaitsevaisuuden määritelmää, niin siinä kuvataan lähestulkoon kaikki inhimillisyyden piirteet. Suvaitsevaisuus ei siis aja ohi minkään maan lainsäädännöstä, kuten usein valheellisesti väitetään ja vaaditaan rajoja kiinni.

Mistä sitten löytäisimme sen suvakin eli toisen ääripään?

Siihen ei toistaiseksi ole yksikään poliitikko tai media osannut vastata, joten tämä aihe alkaa käydä todella mielenkiintoiseksi. Useiden ”maahanmuuttokriittisten” mielestä se suvakki löytyy varmasti Rasmus ryhmästä: ”Rasmus on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista työtä, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden verkosto ja yhdistys.” Ei tämä kyllä näytä ääriajattelulta, ryhmässä edistetään yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia.

Suvakkia ei siis sieltä löytynyt, mutta jatketaan etsimistä. MV lehden foorumin mukaan suvakkeja löytyy lähes kaikkialta. (Kommentit ovat sen verran kuvottavia, etten ala niitä tähän linkittämään.) Heitä löytyy mm. sosiaalitoimistoista, kouluista, työpaikoilta, baareista, kaduilta, päivähoidosta, vastaanottokeskuksista, punaisesta rististä, kirkosta, seurakunnista ja internet on tietysti heitä pullollaan.

Alkaa näyttämään siltä, että se suvakki ja toinen ääripää ovat tavalliset kansalaiset, jotka kunnoittavat ihmisarvoja, ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Tämä on se osa kansaa jotka eivät ole ”maahanmuuttokriittisiä”. Ilmeisesti suvakki ja toinen ääripää löytyy ainoastaan tämän ”maahanmuuttokriittisen” porukan omista ennakkoluuloista sekä kuvitelmista.

Tästä pääsemme viimeiseen kysymykseen, eli miksi jotkut poliitikot puhuvat toisesta ääripäästä, keskitien kulkemisesta ja suvakeista?

”Maahanmuuttokriittisyydestä” ja ääripäistä media saa raflaavia otsikoita sekä provosoivia juttuja ja lukijoita riittää. Tietyt poliitikot saavat julkisuutta juuri tuon ensimmäisen syyn vuoksi ja varmistelevat asemiaan seuraavia vaaleja varten. Silti kukaan heistä ei tunnu osaavan selittää mistä ihmisistä he suvakkeina ja ääripäänä oikein puhuvat, uskoisin etteivät he tiedä sitä itsekään.

———————————————————————————————————

From the ”Immigration critical” people you can hear all kinds of things, the one thing is repeated more often than others, and it is suvakki. According to them, suvakki is a person who wants uncontrolled immigration and borders wide open. Media and politicians’ minds suvakki has grown to be the other extreme of, the Immigration critical, the National Socialists, the Nazis.  I thought to shed some light on this matter what is suvakki, what it stands for and where to find it.

Let’s start with the term suvakki, it is described:

”Suvakki is an abuse word. The word was spread to general use in 2012-2016, and has been used in different ways. It has been used as a derogatory name of tolerance supporters. The word is, therefore, a combination of the words tolerant and vajakki. Vajakki is a derogatory designation of the mentally retarded, on a partial or intellectually disabled person. ”

In order to understand the subject better, the next we need to know what tolerance means:

Tolerance (also: toleration) is, according to the UNESCO definition, ”respect of our world cultures, free expression and human life, acceptance and appreciation of the rich diversity of the principle and respect for human rights in accordance with the practice of tolerance does not mean toleration of social injustice or on their own belief abandonment or weakening it means. that one is free to hold convictions and accepts that others adhere to theirs. it represents the fact the acceptance that people who are naturally diverse in their appearance, situation, speech, behavior and values, have the right to live in peace and be as they are. It also means, that no one may forcibly impose their views on others. ” (Adopted by the UNESCO General Conference 16.11.1995 Declaration of tolerance principles).

From these definitions, we understand quite a lot and it is clear that suvakki means totally different things for ”immigration critical” than other people. If you look at that definition of tolerance, it describes the characteristics of almost all of humanity. Tolerance does not run over any national law, as is often falsely claimed, and is required to adhere to the limits.

Then where we might find this suvakki that is, the second end of the spectrum and the other extreme?

No politician or the media have not answered it yet, so this topic is getting really interesting. A number of ”immigration critical” thought that suvakki is definitely in the Rasmus group: ”Rasmus is a nationwide fight against racism and xenophobia, we work for equality and human rights in the network of people and associations” This does not look like extreme thinking, the group promotes equality and human rights.

Suvakki is not to be found there, but we will continue searching. According to the MV magazine forum suvakki can be found almost anywhere. (Comments are so disgusting, that I did not link them to this writing.) They can be found for example. Social offices, schools, workplaces, bars, streets, day care, reception centers, Red Cross, churches and of course the internet is full of them.

It starts to look that suvakki and the other end of the spectrum extremists are the ordinary citizens, who complement the human values, human rights and equality. This is the part of the people who are not ”immigration critical”. Apparently suvakki and the other end of the spectrum extremists are found only in ”immigration critical” people’s own prejudices and illusions.

This brings us to the last question, that is why some politicians talk about one extreme, middle way and suvakki?

”Immigration critical” and extremities are more sensational headlines for the media and the people want to read about it. Certain politicians gain publicity just for the sake of that cause and they are preparing their position for the next elections. Yet none of them does seem to know how to explain the suvakki and the extreme of the other end of the scale, and properly speaking, I think they do not know it themselves.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Nettikeskustelijat / Web debaters

Netissä on monenlaista keskustelijaa ja useimmiten keskustelut pysyvät aiheessa. Sitten on pieni ryhmä ihmisiä jotka faktojen ja perusteluiden loputtua alkavat kaivelemaan netistä kaikkea toiseen keskustelijaan liittyvää tietoa. Tässä vaiheessa keskustelu menee henkilökohtaiseksi ja aiheesta ei enää juuri keskustella. Nämä tyypit huutelevat yleensä nimimerkkien takaa ja Facebookissakaan he eivät käytä oikeaa nimeään. Joskus he värväävät kavereitaan mukaan huutelemaan ja provosoimaan, jos ovat oikein heikoilla.

Miksi näin sitten tapahtuu? Joillekin ihmisille on vain liian vaikeaa myöntää olevansa väärässä ja siitä provosoituneena alkaa keskustelu ajautua aiheesta henkilöön. Kaikkea toisen sanomaa aletaan perustelemaan ja mitätöimään henkilön taustoilla, ulkonäöllä, asemalla, kansallisuudella, kirjoituksilla, mielipiteillä, jne. Aika ajoin tapaan netissä tällaisia keskustelijoita ja tämä henkilöön menemisen kaava on niin selkeä, että ajan kanssa oppii tunnistamaan milloin ”salapoliisityö” alkaa.

Mitään järkeähän tällaisessa käyttäytymisessä ei ole, eikä keskusteltava aihe tai faktat siitä miksikään muutu. Oman egon pönkittäminen tuntuukin jäävän ainoaksi perusteeksi tällaiselle toiminnalle ja se on tapahtuessaan ikävyytensä lisäksi myös verrattain huvittavaa. Osalle näistä ihmisistä on myös tyypillistä ”viimeinen sana” käyttäytyminen, eli vaikka toinen keskustelija ilmoittaa lopettavansa keskustelun, niin silti on pakonomainen tarve jatkaa vänkäämistä maailman tappiin asti.

Onneksi netissä on paljon ihan asiallisia keskustelijoita ja keskusteluita, jolloin pienen vähemmistön vänkääminen ei haittaa itse aiheesta keskustelemista.

———————————————————————————————————

In the Internet there is a wide range of debaters and most of the discussions remain on topic. Then there is a small group of people that do not remain in the discussed subject. When facts and arguments start to the end, the ”detective work” begins to find anything in the internet that is related to the other debater. At this point, the debate usually goes on a personal level and no longer stay in subject. These people write with alias and use a fake name even in Facebook. Sometimes they get their friends provoke others if they feel weak.

Why this happens? For some people, it is just too difficult to admit that they are wrong and that is why debate begins to drift on the person. Any found information begins to justify and to invalidate the individuals opinions for the subject, for example background, appearance, station, nationality, writings, opinions, etc. From time to time, in the Internet, such chatters repeat the same formula and in time any person can start to recognize when the ”detective work” begins.

There is no sense in such behavior, nor the subject or the facts will change. Supporting own ego seems to be the only basis for such action and this behavior is occurring as nasty, but also relatively amusing. For some of these people there is also typical ”last word” behavior, that is, even if one debater has announced termination of a conversation, they still have a compulsive need to continue their behavior until the end of the world.

Fortunately, in the Internet there are many actual debaters and debates, in which case a small minority’s misbehavior does not matter to anyone when discussing.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

”maahanmuuttokriittinen” / Immigration critical”

”Olen maahanmuuttokriittinen” on sanonta jota kuulee monesti netissä, kun keskusteltava aihe liittyy maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Silti monelle näistä henkilöistä tuottaa ongelmia mm. maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan erottaminen toisistaan, näin ollen on otettu käyttöön termi maahantunkeutuja / matu. Maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan suurin ero on siinä, millä perusteella he maassa asustavat. Maahanmuuttajalla tämä syy voi olla mm. työ, perhe, avioliitto kun taas turvapaikanhakijalla se on yleisesti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

Jos lukee esim. MV-lehden kaltaisia julkaisuja niin voi huomata, että näiden kahden ryhmän erottaminen on joillekin todella vaikeaa. Varsinkin kun ihonvärin perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä ihmisen kansallisuudesta. Tämä aiheuttaa varsin koomisia tilanteita, kun käsketään Suomessa syntynyttä Suomen kansalaista ”painumaan kotiinsa” ja hän vastaa Suomeksi asuvansa seuraavassa korttelissa ja on jo menossa kotiinsa.

Mitä ”maahanmuuttokriittinen” sitten edustaa? Ainakin oman kertomansa mukaan he edustavat kriittistä ajattelua maahanmuuttoon, joka on kuulemma sitä, että jos joku tulee Suomeen, tekee töitä, maksaa veronsa, ei tee rikoksia, niin on tervetullut ja rajat auki vaan. Todellisuudessa ajattelutapa on paljon synkempi ja ”maahanmuuttokriittisyys” on pikemminkin kulissi rasistiselle ja kansallissosialistiselle ajattelulle sekä toiminnalle. Tälle ajattelulle on myös ominaista marttyyrinä oleminen, joka ilmenee mm. sananvapauden hyväksikäyttämisenä ja vihapuheen puolustamisena. Sanavapaus ja vihapuhe ovat näille henkilöille myös ajatuksena yksisuuntaisia, he saavat sanoa, loukata, huutaa ihan mitä mieleensä juolahtaa, kunhan vaan muistaa heilutella sananvapauden korttia. Jos joku arvostelee tällaista käyttäytymistä, niin sananvapaus lakkaa olemasta ja vihapuheesta tulee heihin itseensä kohdistuvaa = marttyyrin viitta päälle.

Mikä syy tallaisen ajattelun yleistymiseen sitten on olemassa? Ne tavalliset, työttömyys, köyhyys, kouluttautumattomuus, katkeruus, syyllisten etsiminen. Näitä asioita aiheuttavat nyt esim. ammattitaidoton hallitus ja poliitikot, jotka kurjistavat köyhimmän väestön elämää ”kärkihankkeilla” ja ”talkoilla” joihin he eivät itse tietystikään osallistu. Tällöin on helppoa lupailla ihmisille ”vallankumousta”, nykyisen elitistisen järjestelmän romuttamista, pakolaisten häätämistä, rahan jaon lopettamista, rajojen sulkemista. Kaikki nämä ovat utopistisia tavoitteita, eivätkä ne tule onnistumaan kuin totalitäärisessä yhteiskunnassa.

Miten tätä asiaa voisi sitten ehkäistä? Yksinkertaisuudessaan hallituksen toimilla tukea työllistymistä työttömyydestä rankaisemisen sijaan, tukea koulutusta ja lapsiperheiden toimeentuloa koska he ovat tulevaisuutemme, tukea eläkeläisten oikeutta arvokkaaseen elämään, tukea syrjäytyneiden tuomista takaisin yhteiskuntaan, tukea ja parantaa työkyvyttömien mahdollisuutta osa-aikaiseen työntekoon. Niin pitkään kun työttömyys, köyhyys ja eriarvoistuminen jatkuvat ”maahanmuuttokriittisten” määrä lisääntyy ja ongelma kasvaa entisestään.

Kysymys kuuluukin mistä tähän maahan saataisiin ymmärtäviä johtajia? Jotka voisivat esim. laittaa veroparatiiseissa makoilevat rahat verolle, tiputtaa kansanedustajien palkat, palkkiot, eläke-etuudet, sopeutumisrahat normaalin kansan tasolle, verottaa johtajien järjettömät palkat ja bonukset oikeudenmukaisesti, laittaa yritykset maksamaan veronsa Suomeen ilman ”verosuunnitteluita”, lopettaa valtion tuet selvästi voittoa tekeville yrityksille, lopettaa jäsenmaksujen maksamisen EU:lle, ottaa käyttöön kansallisen valuutan. En tiedä mistä tällaisia johtajia voisi löytyä, mutta mikäli löytyisi veisi se Suomen siihen nykyään kovasti mainostettuun nousuun.

———————————————————————————————————

”I am critical of immigration” is a saying you often hear in the Internet, when discussed topic is related to immigrants and asylum seekers. Yet, many of these individuals have a problem of distinction between the immigrant and asylum-seeker, therefore, they have introduced the term invader / matu. The biggest difference between an immigrant and asylum-seeker is the basis on which they inhabit the country. For immigrant this reason may be, for example. work, family, marriage while the asylum seeker is in general fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

If reading eg. Publications such as the MV-magazine one can note that the separation of these two groups for some people is really difficult. Especially when you can’t draw conclusions by the basis of skin color about human nationality. This causes quite comical situations, when people tell to Finland-born Finnish citizens ”go home,” and they response to live in the next block and are already going home.

What does ”immigration critical” then represent? At least your told that they represent critical thinking to immigration, which is reportedly the fact that if someone comes to Finland, works hard, pay their taxes, do not do crimes, so they are welcome and we open borders. In reality, the mindset is much darker and ”immigration critical” is really a front for racist and National Socialist thinking and action. This thinking is also characterized by being a martyr, which occurs for example abusing freedom of expression and hate speech term. Freedom of speech and hate speech works for these people only ​​one-way, they will say, insult, yell whatever they want, as long as they remember to use the freedom of speech card. If someone criticizes such behavior, freedom of expression ceases to exist and hate speech will affect for them only = put the martyr’s cloak on.

What is the cause of the spread of this type of thinking? Reasons are ordinary, unemployment, poverty, lack of education, the bitterness, the search for the culprits. These issues are now caused by unskilled government and politicians, which impoverish the lives of the poorest of the population, ”the tip projects” and ”voluntary work” which of course they do not themselves participate. In this case, licensing is easy, ”revolution”, the scrapping of the current elitist system, eviction of refugees, an end to the unfair division of the money, the closure of borders. All of these goals are utopian, and they will succeed only in a totalitarian society.

How this issue would then be prevented? In its simplicity, the government measures to support the employment rather than punishing the unemployed, to support education and the livelihood of families because children are our future, support for pensioners right to a dignified life, to support the introduction of marginalized back into the community, to support and improve the disabled for part-time work. As long as unemployment, poverty and inequality continue, amount of ”immigration-critical” will increase and the problem will continue to grow.

The question is where to find this country leaders who will understand? Which could for example include putting tax havens money under taxation, cutting parliament members salaries, fees, pension benefits, tax senseless wages and bonuses of the managers in a fair way, put companies to pay their taxes to Finland without ”tax planning”, to stop the state support for clearly profit performing companies, stop paying fees for the EU and introduce back national currency. I do not know where these leaders could be found, but if we would find, it would take Finland to the currently very much advertised rise.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Metsään menee / In to the woods

Talouspolitiikan professorit tyrmäsivät hallituksen toimet työllisuuden ja talouden kehittämiseen. Tämän ymmärtää hyvin, kun miettii esim. ettei 25 työtöntä mahdu yhteen työpaikkaan edes kepillä ja leikaaminen köyhimmiltä aiheuttaa vain lisää kuluja sekä työkyvyttömyyseläkkeiden kasvua. Perheiden kepittäminenkään ei auta koska kotimainen kysyntä laskee ja seuraavilta sukupolvilta viedään lisäksi tulevaisuus koulutuksesta leikkaamalla. Kun tähän vielä lisätään ”ilmaistyö” eli harjoittelut, kuntouttavat työtoiminnat, jne. niin jokainen järkevä ihminen voi nähdä, ettei tällaisilla toimilla vähennetä työttömyyttä vaan lisätään sitä.

Kummanko työnantaja palkkaa? Normaalin palkkatyöläisen vai ”ilmaistyölaisen” joiden kustannuksissa työnantajalle on melkoinen ero. Joku voi sanoa, että laki estää tällaisen, mutta mm. kuntouttavaa työtoimintaa käytetään surutta hyväksi työttömien siivoamiseen pois tilastoista. Tällainen toiminta on omiaan vääristämään yritysten eroja työmarkkinoilla, toinen saa ”ilmaisen ämpärin” ja veronmaksaja kustantaa, toinen maksaa palkat ja kulut normaalisti kuten kuuluukin. Toivottavasti järki löytyy mukaan päättäjille tulevaisuudessa.

———————————————————————————————————

The economic policies of the government was rejected by the professors including the development of unemployment. This becomes most obvious when thinking eg. that 25 unemployed people can’t fit into a single job, even with a stick and cutting money from poorest people will only cause more expenses as well as disability pensions growth. Sticking of the families does not help because domestic demand will fall, and the next generation will suffer the cuts of the future education. Add to this ”free work” or placements, rehabilitative work, etc. as every sensible person can see, that such action won’t reduce unemployment but will added to it.

Which will the employer hire? normal wage worker, or ”free worker”. Some might say that the law does not permit such, but for example rehabilitative work is blithely used for cleaning unemployed people from the statistics. This kind of activity is likely to distort the differences between the companies in the labor market, one gets a ”free bucket” and the taxpayer pays, the other need to pay salaries and costs normally as they should. Hopefully, the reason can be found for the decision-makers in the future.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Maantierosvo / Highway bandit

Internetin meemissä liikenneministeri Berner on kuvattu nykyajan maantierosvona. Kieltämättä tämä tulee mieleen seuratessa ehdotusta tieverkon yksityistämisestä. Suunnitelmassa jokaiseen autoon asennettaisiin GPS laite ja veroa maksettaisiin teiden käyttämisestä. Operaattorit, vakuutusyhtiöt ja muut yksityiset toimijat myisivät valtiolta ostamiaan ”paketteja” teiden käyttämiseen, hyvällä voitolla tietysti. Hankkeen mukaan GPS dataa ei käytettäisi muuhun kuin kilometrien laskuttamiseen, mutta niin sanottiin aikoinaan myös passeista kerätystä sormenjälkirekisteristä, johon pian perustamisen jälkeen alkoi poliisi vaatia pääsyoikeutta. Jos autojen seuranta menee läpi, niin ei liene epäselvää, että pian poliisi on vaatimassa pääsyä tähänkin tietokantaan. GPS data on tarpeeksi tarkkaa mm. auton nopeuden seurantaan ja tulevaisuuden sovellus voisi olla esim. online sakottaminen. Datan turvallisuuden ja yksityisyyden ongelmista saatiin juuri näyttöä, kun vastaavanlainen paikannusdata oli kenen tahansa nähtävissä netin kautta. Toivoa sopii, etteivät tällaiset suunnitelmat tule toteutumaan.

———————————————————————————————————

In a internet meme transport minister Berner is described as highway bandit. Admittedly, this comes to mind when following the proposal for the privatization of the road network. The plan would be installed in every car GPS device and the tax would be paid to the use of roads. Operators, insurance companies and other private actors would be given permission to purche ”packets” from the government of using the roads and they would sell then with good profit, of course. The project GPS data would not be used for purposes other than billing of miles, but same was said at the time also collected passports fingerprint register, soon after the establishment the police demanded the right to access it. If the plan goes through, there is probably no doubt that soon the police will demand access to this database as well. GPS data is accurate enough mm. monitoring the speed of the car, and the future application could be eg. online fining. The problems of security and privacy of the data was revealed, when a similar positioning data was available to anyone via the Internet. One can only hope that such plans will not come to reality.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Salaliitto / Conspiracy

Uutisissa on kerrottu pääministerin kannatuksen romahtamisesta ja hänen uudenvuoden juhlassa saamastaan palautteesta. Osa tästä johtunee pääministerin yrityksestä vaientaa mediaa. Samaan aikaan suurin osa kansalaisista arvelee hallituksen ajavan ”salaista agendaa”. Kyseessä taitaa kuitenkin olla se, että ihmiset eivät ole aivan niin tyhmiä, kuin poliitikot luulevat. Jos tarkastelee hallituksen aikaansaannoksia, niin ei ole vaikeaa löytää perusteluita ihmisten havaitsemille asioille. Hallitus mm. romuttaa perustuslakia, yksityistää terveys- ja sosiaalihuollonyksityistää tieverkon, yksityistää työttömyyspalvelut ja vie rahaa pienituloisilta. Lyhyesti sanottuna siirtää rahaa köyhiltä rikkaille kiihtyvällä tahdilla. Ei ole siis ihme, että ihmiset ovat alkaneet nähdä hallituksen todelliset ”kärkihankkeet”, eli sukulaisten ja firmojen lompakoiden lihottamisen.

———————————————————————————————————

In the news has been told about collapse of the Prime Minister’s support and how he received opinion of the people in  the New Year’s celebration feedback. Some of this is probably due to the Prime Minister’s attempts to suppress media. At the same time the majority of the citizens expect the government pursuing a ”secret agenda”. This, however, seems to be that people are not quite as stupid as the politicians think. If you look at the achievements of the government, so it is not difficult to find reasons for people to see these things. The government aim for example to scrap the constitution, to privatize health and social welfare, to privatizatize of the road network, to privatize unemployment services and takes money from the poor. In short, transfer money from the poor to the rich at an accelerated pace. Therefore it is no wonder that people are starting to see the government the actual ”key projects”, that is, wallet fattening of relatives and firms.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

612

Itsenäisyyspäivänä järjestettiin taas kerran 612 soihtukulkue, johon osallistui tänä vuonna noin 2000 henkilöä. Voi vain ihmetellä kuinkahan moni näistä osallistujista tiesi marssivansa SVL:n natsien kanssa? Tämä porukka on ollut järjestämässä kulkuetta sen alusta alkaen, 2014 osallistujia on noin 200, 2015 noin 400 ja tänä vuonna ihmisten höynäyttäminen näyttää vihdoin onnistuneen oikein kunnolla. Uskon monen olleen siinä luulossa, että he marssivat itsenäisyyden puolesta, mutta SLV:n agenda on aika lailla toinen: ”SVL on Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (NMR) Suomen osasto. Kattojärjestöä johdetaan Ruotsista ja sen pyrkimyksenä on yhdistää Pohjoismaat kansallissosialistiseksi tasavallaksi, johon mieluusti kuuluisi myös Baltian maat.” Vähän asioita tutkimalla selviää, ettei Suomen itsenäisyydellä ja 612 kulkueella ole mitään tekemistä toistensa kanssa, vaan tavoitteena on yhdistää pohjoismaat natsivaltioksi. Aina välillä olisi hyvä selvittää kenen riveissä oikein marssii.

———————————————————————————————————

On Independence Day, once again 612 event was organized, which was attended by this year, about 2,000 people. One can only wonder how many of these participants knew they march with SVL and the Nazis? This event has been organized by them from the beginning, 2014 about 200 participants, about 400 in 2015 and this year their fooling of people was finally successful. I think many have been in the belief that they marched for independence, but the SLV’s agenda is quite different:. ”SVL is a Nordic Resistance (NMR) Finnish section of the organization that is based in Sweden and its ambition is to combine the Nordic countries to National Socialist Republic, which preferably would also include the Baltic lands.” By studying a bit it becomes clear that the independence of Finland and the 612 event has nothing to do with each other, but the aim is to unite the northern countries to a Nazi state. Every now and then it would be good to find out who’s ranks you are marching.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Sananvapaus / Freedom of speech

Sananvapautta on huudeltu useaan otteeseen viime aikoina mm. Hakkarainen, Kiemunki, Tynkkynen ja Janitskin. Kaikille näille tapauksille on yhteistä se, että oikeuksia ollaan kovasti vaatimassa, mutta velvollisuuksia ei olisi lainkaan. Omasta mielestään nämä henkilöt saavat sanoa toisista mitä mieleen juolahtaa, laista piittaamatta, koska heillä on sananvapaus. Ilmeisesti tässä on päässyt unohtumaan mitä se sananvapaus oikeasti tarkoittaa, ”Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.” Näin ollen lakia rikkoessaan joutuu silti vastuuseen sanomistaan, ”sananvapaudesta” riippumatta. Sananvapautta julisti aikoinaan myös MV-lehden uusi tiedottaja Keskimäki. Hänen virheensä sananvapauden näkökulmasta oli kirjoitella perättömiä syytöksiä nettiin entisestä työnantajastaan Loviisan kaupungista ja joutua siitä syystä irtisanotuksi. En tiedä tarkalleen miksi sananvapauden käsittäminen on toisille hyvinkin vaikeaa, mutta vanha sananlasku pätee edelleen ”Tyhmyydestä sakotetaan”.

———————————————————————————————————

Freedom of speech has been mentioned on several occasions in recent times for example. Hakkarainen, Kiemunki, Tynkkynen and Janitskin. All of these cases have in common is that rights are very much demanded, but duties would not be at all. From their view, they can say to others what pops into their minds and ignore responsibilities, because they have freedom of speech. Apparently, they have forgotten what freedom of speech really means , ”Freedom of expression entails the right to express, disseminate and receive information, opinions and other communications without prior hindrance.” Thus, breaking the law will still be held liable in the messages, regardless of ”freedom of speech”. Freedom of speech is also declared before by the new MV-magazine spokesman Keskimäki. Her mistake at freedom of speech point of view was to write false accusations against the former employer the town of Loviisa and for that reason to have her job contract terminated. I do not know exactly why freedom of speech is very difficult to understand for others, but the old word saying is still valid ”stupidity gets you fined”.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti