Tietolähteet? / Information sources?

Laitoin kyselyn Suomen EU parlamentin jäsenille Filippiinejä koskevasta päätöslauselmaesityksestä, josta kirjoitin edellisessä artikkelissani. Tämän olivat allekirjoittaneet Heidi Hautala, Hannu Takkula, Paavo Väyrynen ja Merja Kyllönen.

”Moi

Nyt on kyllä pakko ihmetellä, että luetteko oikeasti lainkaan näitä esityksiä joihin nimenne laitetaan?

Yhteinen Päätöslauselmaesitys

Tässä kyseisessä tapauksessa vaaditte senaattori De Liman vapauttamista Filippiineillä ennen minkäänlaista oikeudenkäyntiä ja silti väitätte, että syytteet häntä vastaan ovat täysin keksittyjä? Jos kuitenkin olette tapaukseen täysin perehtyneet, niin voisitteko kertoa mihin ”todisteisiin” seuraavat väittämät pohjautuvat?

Esim.

C.  toteaa, että senaattori De Limaa vastaan nostettujen syytteiden epäillään vahvasti olevan lähes täysin tekaistuja; toteaa, että Amnesty International katsoo senaattori De Liman olevan mielipidevanki

D.  toteaa, että senaattori De Lima on ihmisoikeusaktivisti ja Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten käynnistämän huumeidenvastaisen kampanjan näkyvin arvostelija; toteaa senaattorin tuominneen avoimesti maassa käytävän huumeidenvastaisen sodan; toteaa, että senaattori De Lima oli Filippiinien ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja; toteaa, että senaattori De Liman turvallisuudesta ollaan hyvin huolissaan; toteaa, että on esitetty lukuisia väitteitä pidätyskeskuksissa tapahtuneesta kiduttamisesta, mutta väitteet eivät ole johtaneet tutkimuksiin;

E.  toteaa, että senaattori De Lima joutui 19. syyskuuta 2016 jättämään senaatin oikeus- ja ihmisoikeuskomitean puheenjohtajan tehtävät; toteaa, että toimiessaan ihmisoikeuskomitean puheenjohtajana De Lima johti tutkimuksia, jotka koskivat epäilyjä noin tuhannen tai vielä useamman huumerikoksista epäillyn laittomista teloituksista Davaon kaupungissa presidentti Duterten tuolloisella pormestarikaudella; toteaa, että senaattori De Lima joutui kuulemisten jälkeen toistuvasti viranomaisten ahdistelemaksi ja pelottelemaksi ja että tällaiset tapaukset ovat pahentuneet kahdeksan viime kuukauden aikana;

Syytön kunnes toisin todistetaan? Aika selvästi tässä tehdään nyt syytetystä syytön ilman oikeudenkäyntiä ihan Brysselistä asti ja vaaditaan vapauttamista. Rehellisesti sanoen en ole vastaavaan esitykseen ennen törmännyt.

86% Filippiiniläisistä tukee presidenttiään ja luottaa oikeuslaitoksensa sekä poliisin toimintaan. Sinänsä tällä esityksellä ei ole mitään vaikutusta Filippiinien oikeuslaitoksen toimintaan, koska EU:lla ei ole toimivaltaa, sen enempää kuin millään muullakaan taholla johon tämä esitys on lähetetty.

Heikki Dillström”

Heidi Hautala vastasi seuraavasti:

”Hyvä Heikki Dillström,

Senaattori De Lima on päivänselvästi Duterten hallinnon poliittisen vainon kohde. Parlamentaarikoiden koskemattomuuden tulee kattaa poliittiset mielipiteet eikä sitä tule purkaa, jos asianomaiselle ei voida taata oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Tällaiseen tarkasteluun olisimme päätyneet, jos hän olisi Euroopan parlamentin jäsen. Valitettavan monissa maissa kuten Turkissa parlamentaarikot ovat joutuneet valtapuolueen poliittisen vainon kohteeksi.

De Limaa vastaan nostetut huumekauppasyytteet liittyvät takuuvarmasti siihen, että hän on koettanut lopettaa Duterten julistaman ennenkuulumattoman huumeidenkäyttäjien tappokampanjan. Senaattorin vaikuttavasta poliittisesta urasta  ihmisoikeuksien ja laillisuuden puolustajana samoin kuin hänen vangitsemisestaan on paljon luotettavia lähteitä.

Ystävällisesti

Heidi Hautala”

Johon tiedustelin edelleen vastausta alkuperäiseen kysymykseeni:

”Nyt täytyy sanoa, että esitätte aika kovia väitteitä tässä viestissänne ja käytätte sanontoja kuten ”päivänselvästi”, ”takuuvarmasti” kuitenkaan vastaamatta alkuperäiseen kysymykseeni millaisilla todisteilla ja tietolähteillä nämä päätelmät on tehty. Ilman oikeudenkäyntiä tehtyjen päätelmien todenperäisyys on mielestäni aika heikolla pohjalla.

Näyttää myös siltä, että teillä ei ole tietoa Filippiiniläisestä yhteiskunnasta tai sen suurimmasta ongelmasta korruptiosta, koska olettatte että De Liman tapaus olisi kuin kenen tahansa eu parlamentin jäsenen. Filippiinejä ei voi verrata Turkkiin tai yhteenkään EU maahan millään perusteilla.

Oletuksenne huumeidenkäyttäjien tappokampanjasta on myös yksi tietämättömyyden kohde, 1.2 mijoonaa käyttäjää ja myyjää on antautunut poliisille pelkästään presidentin puheiden perusteella ja tämä on kampanjan perustarkoitus -> rikollisten pelottelu. Tällä toiminnallaan presidentti on säästänyt tuhansia ihmishenkiä. Voitteko mainita jonkun toisen maan jossa näin on tapahtunut?

Sitten Filippiinien tilanteesta, ette ilmeisesti ole tietoinen siitä, että huumeparonien rahalla on korruptoitu koko vanha hallinto perus virkamiehestä senaattoreihin asti, tätä asiaa presidentti on korjannut koko kautensa ajan. Esim. suurin osa Filippiiniläisistä päämedioista on korruptoitunutta, samoin on myös Amnestyn henkilökunta ja jokainen paikallinen instituutio. De Lima on osa tätä vanhaa korruptoitunutta hallintoa ja ainoastaan siitä pidätyksessä ja tulevassa oikeudenkäynnissä on kyse.

Mm. USA, Australia, Kiina, Indonesia, Venäjä, Thaimaa, Japani ja suurin osa Aasian maista ovat kiitelleet presidentti Dutertea hänen hallituksensa ohjelmasta mukaan lukien huumeiden ja korruption vastaisista kampanjoista. Nyt EU päättää ilman oikeudenkäyntiä De Liman olevan poliittinen vanki ja esittää väitteitä presidentin käynnistämistä tappokampanjoista, josta ei myöskään ole oikeuden päätöstä tai todisteita.

Kysyn nyt alkuperäisen kysymykseni uudelleen, millä todisteilla ja millä luotettavilla lähteillä perustelette päätöstänne?

Heikki Dillström”

Sain viimeisen vastauksen Hautalalta.

”Hyvä Heikki Dillström,

En aio jatkaa väittelyä pidemmälle, tässä yksi tilannearvio siitä, että autoritääriset hallitukset ottavat kohteikseen myös kansanedustajia.

Human rights day

Ja vastaukseni.

”Näin arvelinkin, ette halua jatkaa keskustelua, koska päätös on tehty ilman todisteita ja kuinka niitä voisi ollakaan, asia ei ole edennyt edes oikeuteen, eikä siitä ole lainvoimaista päätöstä. Se mikä tästä tekee todella järkyttävää on, että EU Parlamentti voi halutessaan tehdä tällaisia perustelemattomia päätöksiä mistä asiasta tahansa. Duterten hallitus on ensimmäinen pitkään aikaan, joka auttaa kansalaisia parempaan elämään mm. ilmaisen ruoka ja lääkeavun turvin ja tuo maahan investointeja. Tuo linkittämänne uutinen on yleistä keskustelua Aasian tilanteesta ja se ei kerro Filippiinien todellisesta tilanteesta mitään.

Ps. Tämän keskustelun voi lukea blogistani dillstrom.net ja se on myös toimitettu Presidential Communications Secretary, Martin Andanar:ille Filippiineille, joka oli kiitollinen näistä antamistanne tiedoista.

Heikki Dillström

———————————————————————————————————

I sent a question for the Finnish Members of EU Parliament on the motion about the Philippines, which I wrote in the previous article. This had been signed Heidi Hautala, Hannu Takkula, Paavo Väyrynen and Merja Kyllönen.

”Hi

I really have to wonder that do you really read at all these motions where your name is put?

Joint motion for a resolution

In this particular case, calling for the release of Senator De Lima in the Philippines prior to any form of trial, and yet you claim that the charges against him are completely fabricated? However, if you are fully familiar with the case, so could you tell me what ”evidence” to the following statements are based on?

E.g.

C. whereas there are serious concerns that the offences Senator De Lima has been charged with are almost entirely fabricated; whereas Amnesty International regards Senator De Lima as a prisoner of conscience;

D. whereas Senator De Lima is a human rights advocate and the highest profile critic of Philippine President Rodrigo Duterte’s anti-drug campaign; whereas she has openly condemned the Philippine Drug War; whereas Senator De Lima was the Chair of the Philippine’s Human Rights Commission; whereas there are serious concerns for the safety of Senator De Lima; whereas there are numerous claims of torture in places of detention that are not giving rise to inquiries;

E. whereas on 19 September 2016, Senator De Lima was removed from her position as chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights; whereas during her time as head of the Commission on Human Rights, Senator De Lima led the investigation into the alleged extrajudicial killings of an estimated 1 000 or more drug suspects in Davao, while President Duterte was mayor of the city; whereas following the hearings, Senator De Lima was exposed to a torrent of harassment and intimidation from the authorities, and these attacks have intensified over the last eight months;

Innocent until proven guilty? Clearly this is not done now making accused not guilty without a trial from the Brussels and call for the release. To be honest, I have not come across a similar presentation before.

86% of Filipinos support the President of the Republic and to rely on the judiciary and police operations. As such, this proposal has no impact on the functioning of the judiciary of the Philippines, because the EU does not have the power, any more than any other fronts on which this proposal has been sent.

Heikki Dillström”

One of the members Heidi Hautala replied:

”Good Heikki Dillström,

Senator De Lima is clearly target of political persecution by Duterte government. Parliamentarians immunity should cover political opinions and should not be terminated if the person concerned can not be guaranteed a fair trial. Such conclusion we would have been made if she were a member of the European Parliament. Unfortunately, in many countries, such as Turkey, parliamentarians have been subjected to the ruling party of political persecution.

Actions brought against the De Lime about drug trafficking charges are guaranteed to related to the fact that she has tried to stop Duterte declare an unprecedented campaign to kill drug users. The senator’s active political career as a defender of human rights and the legality of his detention, has as well as a lot of reliable sources.

Kindly

Heidi Hautala”

So I asked again about sources and evidence:

”Now I must say that you are presenting pretty harsh statements in this message and you use phrases such as ”clearly”, ”guaranteed”, however, there is no answer to the original question, what kind of evidence and sources of information these conclusions have been made. I think the justification of the findings made without trial has a weak background.

It also seems that you have no information about Filipino society or the main problem of corruption, because you assume that De Lima’s case would be like any member of EU Parliament. The Philippines can not be compared to Turkey or to any EU country on any grounds.

By default, drug users kill campaign is also one of the subject of ignorance, about 1.2 million of the drug user and the dealers have surrendered to the police only on the basis of presidential speeches and this is the basic purpose of the campaign -> intimidation of the criminals. With this action the President has saved thousands of lives. Can you mention any other country where this has happened?

Then the situation in the Philippines, you do not seem to be aware of the fact that the drug barons money has corrupted the entire old management based form officials to senators on this issue that the president has been repairing, the whole of his term. Eg. The majority of Filipinos main media is corrupt, and also the Amnesty staff, and every local institution. De Lima, is part of that old corrupt regime, and only on that the arrest and forthcoming trial is all about.

Mm., USA, Australia, China, Indonesia, Russia, Thailand, Japan and most of the Asian countries have praised the president Duterte for his government program, including the anti-drug and anti-corruption campaigns. Now, the EU decided without a trial name De Lima to be a political prisoner and accuse the president of starting kill campaign, which has also no decision of court or any evidence.

I will now ask the original question again, what evidence is there and which reliable sources you justify your decision?

Heikki Dillström”

I got the last message from Hautala.

Good Heikki Dillström,

I will not continue this debate, here is one estimate of the fact that authoritariangovernments will take their objects also member of parliaments.

Human rights day

and my answer.

This is how I thought, you do not want to continue the conversation, because the decision is made without evidence and how it could be anything else, the case has not even been processed in court, and no decicion is available. That’s what makes this all the more shocking that the European Parliament may, if they wish to make such unsubstantiated decisions about anything. DUTERTE government is the first in a long time, which will help people to a better life for example. free food and medical assistance and the new investments. The link is a general debate on the situation in Asia, and it does not reflect the real situation in the Philippines.

Ps. This debate can be read in my blog dillstrom.net and it has also been sent to Presidential Communications Secretary, Martin Andanar in the Philippines, who was grateful for the information.

Heikki Dillström”

Kategoria(t): Jupinat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

1 Response to Tietolähteet? / Information sources?

  1. Juha R sanoo:

    Olin itsekin hämmentynyt EU:n tavasta puuttua asiaan, josta heillä on ilmeisen hauraat tiedot ja tietämys Filippiinien poliiittisesta historiasta ja korruptiosta. Duterte ei ole luonut ongelmaa, vaan se on saanut syntyä edellisten hallitusten aikana heidän siihen puuttumatta. On valitettavaa, että monet Filippiinien yhteiskuntaa rakentavat suunnitelman jäävät tämän varjoon. Lisäksi toivoisin kovasti, että EU kunnioittaa itsenäisen valtion lainsäädäntöä ja oikeutta. Nyt tuossa julkilausumassa todetaan varsin suoraan, että kyseessä on poliittisen vainon uhri. Mistähän tuo olettamus on saanut alkunsa? Moneen paikkaan tuntuvat lonkerot ulottuvan.

Vastaa käyttäjälle Juha R Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.