”maahanmuuttokriittinen” / Immigration critical”

”Olen maahanmuuttokriittinen” on sanonta jota kuulee monesti netissä, kun keskusteltava aihe liittyy maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Silti monelle näistä henkilöistä tuottaa ongelmia mm. maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan erottaminen toisistaan, näin ollen on otettu käyttöön termi maahantunkeutuja / matu. Maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan suurin ero on siinä, millä perusteella he maassa asustavat. Maahanmuuttajalla tämä syy voi olla mm. työ, perhe, avioliitto kun taas turvapaikanhakijalla se on yleisesti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

Jos lukee esim. MV-lehden kaltaisia julkaisuja niin voi huomata, että näiden kahden ryhmän erottaminen on joillekin todella vaikeaa. Varsinkin kun ihonvärin perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä ihmisen kansallisuudesta. Tämä aiheuttaa varsin koomisia tilanteita, kun käsketään Suomessa syntynyttä Suomen kansalaista ”painumaan kotiinsa” ja hän vastaa Suomeksi asuvansa seuraavassa korttelissa ja on jo menossa kotiinsa.

Mitä ”maahanmuuttokriittinen” sitten edustaa? Ainakin oman kertomansa mukaan he edustavat kriittistä ajattelua maahanmuuttoon, joka on kuulemma sitä, että jos joku tulee Suomeen, tekee töitä, maksaa veronsa, ei tee rikoksia, niin on tervetullut ja rajat auki vaan. Todellisuudessa ajattelutapa on paljon synkempi ja ”maahanmuuttokriittisyys” on pikemminkin kulissi rasistiselle ja kansallissosialistiselle ajattelulle sekä toiminnalle. Tälle ajattelulle on myös ominaista marttyyrinä oleminen, joka ilmenee mm. sananvapauden hyväksikäyttämisenä ja vihapuheen puolustamisena. Sanavapaus ja vihapuhe ovat näille henkilöille myös ajatuksena yksisuuntaisia, he saavat sanoa, loukata, huutaa ihan mitä mieleensä juolahtaa, kunhan vaan muistaa heilutella sananvapauden korttia. Jos joku arvostelee tällaista käyttäytymistä, niin sananvapaus lakkaa olemasta ja vihapuheesta tulee heihin itseensä kohdistuvaa = marttyyrin viitta päälle.

Mikä syy tallaisen ajattelun yleistymiseen sitten on olemassa? Ne tavalliset, työttömyys, köyhyys, kouluttautumattomuus, katkeruus, syyllisten etsiminen. Näitä asioita aiheuttavat nyt esim. ammattitaidoton hallitus ja poliitikot, jotka kurjistavat köyhimmän väestön elämää ”kärkihankkeilla” ja ”talkoilla” joihin he eivät itse tietystikään osallistu. Tällöin on helppoa lupailla ihmisille ”vallankumousta”, nykyisen elitistisen järjestelmän romuttamista, pakolaisten häätämistä, rahan jaon lopettamista, rajojen sulkemista. Kaikki nämä ovat utopistisia tavoitteita, eivätkä ne tule onnistumaan kuin totalitäärisessä yhteiskunnassa.

Miten tätä asiaa voisi sitten ehkäistä? Yksinkertaisuudessaan hallituksen toimilla tukea työllistymistä työttömyydestä rankaisemisen sijaan, tukea koulutusta ja lapsiperheiden toimeentuloa koska he ovat tulevaisuutemme, tukea eläkeläisten oikeutta arvokkaaseen elämään, tukea syrjäytyneiden tuomista takaisin yhteiskuntaan, tukea ja parantaa työkyvyttömien mahdollisuutta osa-aikaiseen työntekoon. Niin pitkään kun työttömyys, köyhyys ja eriarvoistuminen jatkuvat ”maahanmuuttokriittisten” määrä lisääntyy ja ongelma kasvaa entisestään.

Kysymys kuuluukin mistä tähän maahan saataisiin ymmärtäviä johtajia? Jotka voisivat esim. laittaa veroparatiiseissa makoilevat rahat verolle, tiputtaa kansanedustajien palkat, palkkiot, eläke-etuudet, sopeutumisrahat normaalin kansan tasolle, verottaa johtajien järjettömät palkat ja bonukset oikeudenmukaisesti, laittaa yritykset maksamaan veronsa Suomeen ilman ”verosuunnitteluita”, lopettaa valtion tuet selvästi voittoa tekeville yrityksille, lopettaa jäsenmaksujen maksamisen EU:lle, ottaa käyttöön kansallisen valuutan. En tiedä mistä tällaisia johtajia voisi löytyä, mutta mikäli löytyisi veisi se Suomen siihen nykyään kovasti mainostettuun nousuun.

———————————————————————————————————

”I am critical of immigration” is a saying you often hear in the Internet, when discussed topic is related to immigrants and asylum seekers. Yet, many of these individuals have a problem of distinction between the immigrant and asylum-seeker, therefore, they have introduced the term invader / matu. The biggest difference between an immigrant and asylum-seeker is the basis on which they inhabit the country. For immigrant this reason may be, for example. work, family, marriage while the asylum seeker is in general fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

If reading eg. Publications such as the MV-magazine one can note that the separation of these two groups for some people is really difficult. Especially when you can’t draw conclusions by the basis of skin color about human nationality. This causes quite comical situations, when people tell to Finland-born Finnish citizens ”go home,” and they response to live in the next block and are already going home.

What does ”immigration critical” then represent? At least your told that they represent critical thinking to immigration, which is reportedly the fact that if someone comes to Finland, works hard, pay their taxes, do not do crimes, so they are welcome and we open borders. In reality, the mindset is much darker and ”immigration critical” is really a front for racist and National Socialist thinking and action. This thinking is also characterized by being a martyr, which occurs for example abusing freedom of expression and hate speech term. Freedom of speech and hate speech works for these people only ​​one-way, they will say, insult, yell whatever they want, as long as they remember to use the freedom of speech card. If someone criticizes such behavior, freedom of expression ceases to exist and hate speech will affect for them only = put the martyr’s cloak on.

What is the cause of the spread of this type of thinking? Reasons are ordinary, unemployment, poverty, lack of education, the bitterness, the search for the culprits. These issues are now caused by unskilled government and politicians, which impoverish the lives of the poorest of the population, ”the tip projects” and ”voluntary work” which of course they do not themselves participate. In this case, licensing is easy, ”revolution”, the scrapping of the current elitist system, eviction of refugees, an end to the unfair division of the money, the closure of borders. All of these goals are utopian, and they will succeed only in a totalitarian society.

How this issue would then be prevented? In its simplicity, the government measures to support the employment rather than punishing the unemployed, to support education and the livelihood of families because children are our future, support for pensioners right to a dignified life, to support the introduction of marginalized back into the community, to support and improve the disabled for part-time work. As long as unemployment, poverty and inequality continue, amount of ”immigration-critical” will increase and the problem will continue to grow.

The question is where to find this country leaders who will understand? Which could for example include putting tax havens money under taxation, cutting parliament members salaries, fees, pension benefits, tax senseless wages and bonuses of the managers in a fair way, put companies to pay their taxes to Finland without ”tax planning”, to stop the state support for clearly profit performing companies, stop paying fees for the EU and introduce back national currency. I do not know where these leaders could be found, but if we would find, it would take Finland to the currently very much advertised rise.

Kategoria(t): Jupinat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.