Kadonneen suvakin metsästys / Hunt for the lost tolerant

”Maahanmuuttokriittisten” suusta kuulee kaikenlaista, yksi asia kuitenkin toistuu muita useammin ja se on suvakki. Heidän mukaansa suvakki on henkilö joka haluaa hallitsematonta maahanmuuttoa eli rajat täysin auki. Median ja poliitikkojen mielikuvissa suvakista on kasvanut toinen ääripää maahanmuuttokriittisille, kansallissosialisteille ja natseille. Ajattelin lähteä valottamaan tässä kirjoituksessa mikä on suvakki ja mitä se edustaa sekä mistä se löytyy.

Aloitetaan termistä suvakki, se kuvataan näin:

”Suvakki on pilkkanimi suvaitsevaiselle. Sana levisi yleiseen käyttöön vuosina 2012-2016, ja sitä on käytetty eri tavoin. Suvaitsevaisto on halventava nimitys suvaitsevaisuuden kannattajille tai edistäjille.”, ”Sana on siis yhdistelmä sanoista suvaitsevainen ja vajakki. Vajakki on halventava nimitys vajaamieliselle, vajaalle tai älyllisesti vajavaiselle henkilölle.”

Ymmärtääksemme aihetta paremmin, seuraavaksi pitää avata mitä suvaitsevaisuus tarkoittaa:

Suvaitsevaisuus (myös: suvaitsevuus) on Unescon määritelmän mukaan, ”meidän maailmamme kulttuureiden, ilmaisutapojemme ja inhimillisten elämänmuotojen rikkaan moninaisuuden kunnioittamista, hyväksymistä ja arvostamista. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen mukaisesti suvaitsevaisuuden osoittaminen ei merkitse yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden sietämistä eikä omasta vakaumuksesta luopumista eikä sen heikentämistä. Se merkitsee, että ihminen saa vapaasti pitää kiinni vakaumuksestaan ja hyväksyy sen, että toiset pitävät kiinni omastaan. Se merkitsee sen tosiasian hyväksymistä, että ihmisillä, jotka ovat luonnostaan erilaisia ulkomuotonsa, asemansa, puhetapansa, käyttäytymismuotojensa ja arvojensa puolesta, on oikeus elää rauhassa ja olla sellaisia kuin ovat. Se merkitsee myös, ettei kukaan saa väkisin tyrkyttää näkemyksiään toisille.” (UNESCOn yleiskokouksen 16.11.1995 hyväksymä Julistus suvaitsevaisuuden periaatteista).

Näistä määritelmistä ymmärrämme jo aika paljon ja on selvää, että suvakki merkitsee aivan täysin eri asiaa ”maahanmuuttokriittiselle” kuin muille ihmisille. Jos katsoo tuota suvaitsevaisuuden määritelmää, niin siinä kuvataan lähestulkoon kaikki inhimillisyyden piirteet. Suvaitsevaisuus ei siis aja ohi minkään maan lainsäädännöstä, kuten usein valheellisesti väitetään ja vaaditaan rajoja kiinni.

Mistä sitten löytäisimme sen suvakin eli toisen ääripään?

Siihen ei toistaiseksi ole yksikään poliitikko tai media osannut vastata, joten tämä aihe alkaa käydä todella mielenkiintoiseksi. Useiden ”maahanmuuttokriittisten” mielestä se suvakki löytyy varmasti Rasmus ryhmästä: ”Rasmus on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista työtä, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden verkosto ja yhdistys.” Ei tämä kyllä näytä ääriajattelulta, ryhmässä edistetään yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia.

Suvakkia ei siis sieltä löytynyt, mutta jatketaan etsimistä. MV lehden foorumin mukaan suvakkeja löytyy lähes kaikkialta. (Kommentit ovat sen verran kuvottavia, etten ala niitä tähän linkittämään.) Heitä löytyy mm. sosiaalitoimistoista, kouluista, työpaikoilta, baareista, kaduilta, päivähoidosta, vastaanottokeskuksista, punaisesta rististä, kirkosta, seurakunnista ja internet on tietysti heitä pullollaan.

Alkaa näyttämään siltä, että se suvakki ja toinen ääripää ovat tavalliset kansalaiset, jotka kunnoittavat ihmisarvoja, ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Tämä on se osa kansaa jotka eivät ole ”maahanmuuttokriittisiä”. Ilmeisesti suvakki ja toinen ääripää löytyy ainoastaan tämän ”maahanmuuttokriittisen” porukan omista ennakkoluuloista sekä kuvitelmista.

Tästä pääsemme viimeiseen kysymykseen, eli miksi jotkut poliitikot puhuvat toisesta ääripäästä, keskitien kulkemisesta ja suvakeista?

”Maahanmuuttokriittisyydestä” ja ääripäistä media saa raflaavia otsikoita sekä provosoivia juttuja ja lukijoita riittää. Tietyt poliitikot saavat julkisuutta juuri tuon ensimmäisen syyn vuoksi ja varmistelevat asemiaan seuraavia vaaleja varten. Silti kukaan heistä ei tunnu osaavan selittää mistä ihmisistä he suvakkeina ja ääripäänä oikein puhuvat, uskoisin etteivät he tiedä sitä itsekään.

———————————————————————————————————

From the ”Immigration critical” people you can hear all kinds of things, the one thing is repeated more often than others, and it is suvakki. According to them, suvakki is a person who wants uncontrolled immigration and borders wide open. Media and politicians’ minds suvakki has grown to be the other extreme of, the Immigration critical, the National Socialists, the Nazis.  I thought to shed some light on this matter what is suvakki, what it stands for and where to find it.

Let’s start with the term suvakki, it is described:

”Suvakki is an abuse word. The word was spread to general use in 2012-2016, and has been used in different ways. It has been used as a derogatory name of tolerance supporters. The word is, therefore, a combination of the words tolerant and vajakki. Vajakki is a derogatory designation of the mentally retarded, on a partial or intellectually disabled person. ”

In order to understand the subject better, the next we need to know what tolerance means:

Tolerance (also: toleration) is, according to the UNESCO definition, ”respect of our world cultures, free expression and human life, acceptance and appreciation of the rich diversity of the principle and respect for human rights in accordance with the practice of tolerance does not mean toleration of social injustice or on their own belief abandonment or weakening it means. that one is free to hold convictions and accepts that others adhere to theirs. it represents the fact the acceptance that people who are naturally diverse in their appearance, situation, speech, behavior and values, have the right to live in peace and be as they are. It also means, that no one may forcibly impose their views on others. ” (Adopted by the UNESCO General Conference 16.11.1995 Declaration of tolerance principles).

From these definitions, we understand quite a lot and it is clear that suvakki means totally different things for ”immigration critical” than other people. If you look at that definition of tolerance, it describes the characteristics of almost all of humanity. Tolerance does not run over any national law, as is often falsely claimed, and is required to adhere to the limits.

Then where we might find this suvakki that is, the second end of the spectrum and the other extreme?

No politician or the media have not answered it yet, so this topic is getting really interesting. A number of ”immigration critical” thought that suvakki is definitely in the Rasmus group: ”Rasmus is a nationwide fight against racism and xenophobia, we work for equality and human rights in the network of people and associations” This does not look like extreme thinking, the group promotes equality and human rights.

Suvakki is not to be found there, but we will continue searching. According to the MV magazine forum suvakki can be found almost anywhere. (Comments are so disgusting, that I did not link them to this writing.) They can be found for example. Social offices, schools, workplaces, bars, streets, day care, reception centers, Red Cross, churches and of course the internet is full of them.

It starts to look that suvakki and the other end of the spectrum extremists are the ordinary citizens, who complement the human values, human rights and equality. This is the part of the people who are not ”immigration critical”. Apparently suvakki and the other end of the spectrum extremists are found only in ”immigration critical” people’s own prejudices and illusions.

This brings us to the last question, that is why some politicians talk about one extreme, middle way and suvakki?

”Immigration critical” and extremities are more sensational headlines for the media and the people want to read about it. Certain politicians gain publicity just for the sake of that cause and they are preparing their position for the next elections. Yet none of them does seem to know how to explain the suvakki and the extreme of the other end of the scale, and properly speaking, I think they do not know it themselves.

Kategoria(t): Jupinat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.