Amnesty

Amnesty international kerää nimiä vetoomuksella Filippiinien ihmisoikeustilanteeseen vedoten ja presidentti Dutertea valheellisesti syyllistäen ”Presidentti on luvannut tappamisen jatkuvan.” Lähetin keräyksen järjestäjälle kysymyksiä kampanjastaan ja varsinkin siitä mistä tietolähteestä vetoomuksessa väitetyt asiat on kerätty, lähetin kysymykset 2 eri viestissä:

”Ajattelin kysyä muutaman tarkentavan kysymyksen näihin väitteisiin ja nimien keräykseen liittyen.

– Oletteko koskaan itse asunut Filippiineillä?
– Tiesittekö, ettei Presidentillä ole mitään tekemistä näiden kuolemien kanssa? (Jos väitätte muuta, niin esittänette todisteet esim. oikeuden päätös. Jokainen on syytön kunnes toisin todistetaan.)
– Oletteko tietoinen, että Duterte on jo tehnyt kaikki listassa mainitut asiat. (Kansainvälisellä oikeudella ei ole valtuuksia puuttua minkään maan Poliisin toimintaan, ilman päteviä todisteita)
– Mistä saatte tiedot joiden varaan tämä ”keräys” perustuu? Mediasta?( Valtamedia on Filippiineillä huumerahoitettua, jos ette tätä faktaa vielä tiennyt ja uutiset sen mukaisia.)
– Oletteko tietoinen, että Duterte on maassaan huumeparoneiden jahdin kohteena ja että ihmisiä lahjotaan kertomaan juuri tämänkaltaisia ”tarinoita”?
– Tiedättekö millaista Filippiineillä on ollut elää edellisten presidenttien ja hallitusten aikana?
– Milloin amnesty tekee vastaavan keräyksen ja julistuksen huumerikollisten ja huumeparoneiden uhrien hyväksi? (He ovat tappaneet tuhansia ihmisiä huumeilla ja siihen liittyvällä liiketoiminnallaan.)
– En ole nähnyt julistuksia tai keräyksiä heidän puolestaan vai onko niin, että ihmisoikeudet ovat yksipuolinen asia? (Rikollisten tappaessa ei ole niin väliksi, mutta Poliisin tehdessä laillisesti työtään se on ihmisoikeusrikkomus.)

On tietysti ymmärrettävää, ettei Amnesty:kään kykene erottamaan totuutta valheesta, kun siihen ei kykene länsimainen mediakaan. Olen huomannyt viimeaikoina, että tällaisia uutisia ja ”keräyksiä” on ilmestynyt aina välillä ja niistä paistaa faktojen puute. Neuvoni onkin, ottakaa asioista selvää ennen tällaisten ”keräysten” ja julistusten esittämistä. Tämän ”kampanjan” yhteydessä toteutettu yksityisviestien lähettäminen Facebookissa Suomen Filippiiniläisille oli kyllä mauttomuuden huippu.”

Vastausta jouduin pyytämään useaan otteeseen ja lopulta sain tuohtuneen sähköpostin, jossa kerrottiin että kysymyksieni ”sävy on siinä määrin asiaton” ettei vastauksia kuulemma tule. Vastauksessa viitattiin tietolähteeksi Amnestyn omaa ”tutkimusta” jossa viitataan Filippiinien ihmisoikeustilanteeseen vuosina 2010- 2015 ja ongelman väitetään jatkuvan. Tästä ”tietolähteestä” ei kuitenkaan ole mitään mainintaa itse vetoomuksessa.

”Hyvä Heikki Dillström,

Amnestyn Suomen osasto ei ole lähettänyt teille viestejä, emmekä ole kohdistaneet viestejä Suomen filippiiniläisille. Olette ilmeisesti saaneet kyseisen viestin jonkun muun teille välittämänä. Amnesty lähettää suoria vetoomusviestejä vain henkilöille, jotka ovat itse antaneet tähän luvan.

Viestienne sävy on siinä määrin asiaton, että en katso aiheelliseksi jatkaa keskustelua kanssanne. Amnestyn kampanjointi perustuu järjestön omaan, riippumattomaan tutkimukseen ja vaatimustemme lähtökohtana ovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Halutessanne voitte tutustua Amnesty Internationalin Filippiinejä koskevaan tutkimukseen ja raportointiin järjestön kansainvälisillä sivuilla, https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/philippines/

Ystävällisin terveisin,

Anu Tuukkanen
Asiantuntija, ihmisoikeuspuolustajat ja maakohtainen työ / Expert,HRDs and Country issues. Amnesty International Suomen osasto / Finnish section”

Kyllä minä niin mieleni pahoitin” näyttää olevan järjestön edustajan ainoa vastaus kysymyksiini vetoomuksen tietolähteistä ja faktoista. Se on aika heikosti ottaen huomioon sen, millaisia väitteitä ko. järjestö tässä keräyksessään virallisesti Presidentistä esittää. Ehkä se faktojen tarkistaminen olisi kuitenkin sivistyneempi ja uskottavampi tapa hoitaa ihmisoikeuskysymyksiä.

———————————————————————————————————

Amnesty International gathers names to it’s petition on the grounds of the Philippine human rights situation and the president Duterte is falsely accused ”The president has promised to continue the killing.” I asked the collection organizer who issues campaign and especially the source of the information in the petition, I sent the messages in 2 separate mails:

”I thought to ask a few clarifying questions to those arguments, and names related to the collection.

– Have you ever actually lived in the Philippines?
– Did you know that the president has nothing to do with these deaths? (If you claim otherwise, you can present the evidence eg. A court order. Everyone is innocent until proven otherwise.)
– Are you aware that Duterte has already done all the things mentioned in the list. (International law has no power to intervene in any of the activities of the police, without any substantial evidence)
– Where do you get the information upon which this ”collection” is based on? Media? (The mainstream media has been corrupt in the Philippines , if you do not yet know this fact and the news made under it.)
– Are you aware that Duterte is the subject of a hunt by drug lords and the people bribed to tell precisely this kind of ”stories”?
– Do you know what life of people in the Philippines has been during former Presidents and Governments?
– When amnesty makes the corresponding collection and Declaration for the victims of drug offenders and drug barons? (They have killed thousands of people with drugs and the related business activities.)
– I have not seen the declarations or collections on their behalf, or is it that human rights are one-sided affair? (Killing normal people is not so important, but when the police are legally doing their work it is a human rights violation.)

It is of course understandable that Amnesty: not able to distinguish truth from falsehood, when it is unable to western media alike. I have noticed recently that this kind of news and ”collections” have appeared and they all shine a lack of facts. My advice is, find things out before such ”collections” and the presentation of declarations. This ”campaign” carried out in the context of sending private messages on Facebook Filipinos Finland was yes distaste peak. ”

I had to ask for reply several times and finally I got upset an email to my questions and was told that ”the tone is so inappropriate” that the answers will not be sent. The reply referred to as the data source for Amnesty own ”research,” which refers to the Philippine human rights situation in the years 2010- 2015, and the problem is alleged to be continuing. For this ”source information” there is no mention in the petition itself.

Good Heikki Dillström,

Amnesty International’s Finnish department has not sent you a message, and we have not attributed the messages to the Philipinos, Finland. You’ve obviously got the message to someone else for you to complain about. Amnesty petition send direct messages only to people who themselves have given their authorization.

Your tone in the message is so inappropriate that I do not see any reason to continue the conversation with you. Amnesty’s campaigning based on our organization, independent of international human rights conventions research. If you wish, you can explore on Amnesty International’s research in the Philippines and reporting on the international Organisation’s website, https://www.amnesty.org/…/asia-and-the-pacific/philippines/

Regards,

Anu Tuukkanen
Professional, human rights defenders and the country-specific work / Expert, HRDs and Country issues. Amnesty International Department of Finnish / Finnish section”

”Yes, I hurt my feelings” seems to be the only answer to the representative of the organization for the questions of petition sources for information and facts. It is quite a pity, taking into account the type of the arguments in question that the organization presents of the President. Perhaps, however, if they would check the facts it would be more civilized and more credible way to deal with human rights issues.

Kategoria(t): Jupinat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.